Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce.

Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce