Pocta akademickému maliarovi Milanovi Laluhovi

DŇA 21.10.2017 SME SI UCTILI NÁŠHO VEĽKÉHO MIČINČANA, ODHALENÍM BUSTY , PAMÄTNEJ TABULE A MINIGALÉRIE AKAD. MALIARA MILANA LALUHU. TOTO VŠETKO VZNIKLO AKO POCTA TOMUTO ŽIAĽ UŽ NEŽIJÚCEMU UMELCOVI SVETOVÉHO FORMÁTU V PRIESTOROCH OBECNÉHO ÚRADU V DOLNEJ MIČINEJ. NA OTVORENÍ SME PRIVÍTALI AJ PRE NÁS VZÁCNYCH HOSTÍ, AKO JEHO DCÉRU ANDREU LALUHOVÚ, SYNA MARTINA LALUHU, JEHO BRATA IVANA LALUHU A JEHO SESTERNICU. V PRIATEĽSKEJ AŽ RODINNEJ ATMOSFÉRE SME VZDALI ÚCTU A POCTU TOMUTO  UMELCOVI, KTORÝ NAZVAL NAŠU OBEC DOLNÚ MIČINÚ SVOJIM DOMOV.

„JA INDE LEN  PREBÝVAM, ALE TELOM AJ DUŠOU SOM STÁLE V DOLNEJ MIČINEJ“

Milan Laluha o sebe a Mičinej

 

STARÉ DOMY, DVORY A ŤAŽKO PRACUJÚCI ĽUDIA, MIČINSKÉ KOPCE A VŔŠKY TO BOL MILANOV ATELIÉR. KRESLIL OD RÁNA DO VEČERA MOTÍVY Z DOLNEJ MIČINEJ A TAK VYVIEZOL OBRAZ MALEJ DEDINKY ZO STREDNÉHO SLOVENSKA DO CELÉHO SVETA.“

Ivan Laluha o bratovi

 

„TAK SOM MAL TÚ DEDINU RÁD, TAK SOM JU CHCEL ZVEČNIŤ, POMAĽOVAŤ, TAK SOM SI JU CHCEL PRE SEBA VNÚTORNE DOSLOVA PRIKLINCOVAŤ.“

Milan Laluha o sebe a Mičinej

 

„KTO MAL TÚ ČESŤ BYŤ  S MILANOM ASPOŇ CHVÍĽU, DEBATOVAŤ SA S NÍM, POZOROVAŤ  HO PRI TVORBE, DEBATÁCH V SÚKROMÍ, ALEBO AJ V NAŠEJ DEDINE, OSTANE STRETNUTIE S TÝMTO VEĽKÝM ČLOVEKOM V SPOMIENKACH A DUŠI PO CELÝ ŽIVOT AKO NEZABUDUTEĽNÝ ZÁŽITOK.“

Oto Hudec – starosta obce

spomienka na majstra Laluhu

 

TOUTO CESTOU SA CHCEM POĎAKOVAŤ VŠETKÝM KTORÍ SI PRIŠLI UCTIŤ TOHTO  VEĽKÉHO ČLOVEKA AKADEMICKÉHO MALIARA, JEDNÉHO ZO ZAKLADATEĽOV SKUPINY MIKULÁŠA GALANDU MILANA LALUHU PRI PRILEŽITOSTI SPOMIENKY NA TOHTO VEĽKÉHO MIČINČANA.

ĎALEJ CHCEM POĎAKOVAŤ AJ MOJIM MIČINČANOM, KTORÍ SA PODIEĽALI NA ÚSPEŠNEJ AKCII, POSLANCOM A TÍMU PRACOVNÍČOK NA OBECNOM ÚRADE, VEĽKÁ VĎAKA ZA POMOC JURAJOVI SLOTOVI A JANKOVI MESÍKOVI.

Starosta obce Dolná Mičiná

Oto Hudec

 

„BOL SOM V PARÍŽI, BENÁTKACH A AJ V INÝCH KÚTOCH SVETA. VŠADE JE PEKNE, ALE UŽ NA DRUHÝ DEŇ BY SOM BOL NAJRADŠEJ SEDEL NA MOJEJ STRÁNIČKE NAD ŠKOLOU V MIČINEJ A MAĽOVAL.“

Milan Laluha o sebe a Mičinej

milan_laluha