Aktuality

Oznam – odvoz separovaného odpadu

Vzhľadom k tomu, že nastáva zmena v zákone,  nastavujeme nový systém odvozu triedeného odpadu firmou PUFEKO s.r.o.  Prosíme občanov o zhovievavosť, prípadné zmeny v odvoze triedeného odpadu Vám vopred oznámime. TERMÍN ODVOZU: SKLO 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 11.11.2016 9.12.2016...

Oznam

Obec Dolná Mičiná má zámer rekonštruovať stávajúce verejné osvetlenie v počte 50 ks LED svetelnými bodmi a dobudovanie novej sústavy verejného osvetlenia cca. 5 lámp + vedenie a stĺpy. Obec Dolná Mičiná ako objednávateľ požaduje od zhotoviteľa: -...

Odvoz nebezpečného odpadu

Firma METAL SERVIS Recycling s. r. o. zabezpečí odvoz nebezpečného odpadu (práčky, chladničky, televízory, batérie, počítače, železný šrot…), preto je potrebné tento odpad sústrediť pred OBECNÝ ÚRAD k HASIČSKEJ ZBROJNICI v dňoch: štvrtok 28.7.2016...

Medzinárodný deň detí 2016

Obec Dolná Mičiná Vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční dňa 4.6.2016 o 13:00 hod. na multifunkčnom ihrisku pri obecnom úrade. Môžete sa tešiť na popoludnie plné hier a skákací hrad....

Divadelné predstavenie Páračky

Obecný úrad Dolná Mičiná pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Páračky, ktoré sa uskutoční dňa 13.3.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Dolnej Mičinej. Vstupné je ľubovoľné.

Stretnutie s Mikulášom

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom. KEDY?: V nedeľu 6. 12. 2015 o 15:00 hod. KDE?: V kultúrnom dome Dolná Mičiná

Voľby do NR SR 2016 – Informácie pre voliča

Vážený občania, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Bližšie informácie si môžete prečítať v tomto dokumente: Voľby do NR SR 2016 – Informácie...

Deň Zeme 2015

Pri príležitosti obecných hodov usporiada obec Dolná Mičiná Ďeň Zeme. Dovoľujeme si vás pozvať na túto akciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2015 v kultúrnom dome v Dolnej Mičinej. Program akcie nájdete...