Aktuality

Poďakovanie hasičom

Starosta obce Dolná Mičiná, ako bývalý hasič sa chce aj touto cestou poďakovať za viac ako dvadsať rokov spoločnej cesty v hasičskom zbore Radoslavovi Lackovi a Petrovi Toďorovi, ktorí tragicky zahynuli 10.5.2017. Odišli moji bratia, s ktorými...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.4.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční : Dňa 1.4.2017 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program : Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice...

Mikuláš 2016

Všetky dobré detičky, pozývame dňa 10.12.2016 o 17.00 hod do kultúrneho domu na MIKULÁŠSKU ROZPRÁVKU. PROGRAM: 17.00 – MIKULÁŠSKA ROZPRÁVKA 17.30 – ROZSVIETENIE STROMČEKA 18.00 – MIKULÁŠSKE BALÍČKY

Deň Zeme 2016

Obec Dolná Mičiná Vás pri príležitosti obecných hodov pozýva na oslavu Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2016 v kultúrnom dome v Dolnej Mičinej. Program akcie nájdete na pozvánke priloženej nižšie.

Správne triedenie separovaného odpadu

Vážení občania, v nižšie priložených obrázkoch si môžete prečítať informácie o správnom triedení separovaného odpadu. (pre zväčšenie kliknite na obrázok a následne zvoľte možnosť zväčšenia v pravom hornom rohu obrázku)

Oznam – odvoz separovaného odpadu

Vzhľadom k tomu, že nastáva zmena v zákone,  nastavujeme nový systém odvozu triedeného odpadu firmou PUFEKO s.r.o.  Prosíme občanov o zhovievavosť, prípadné zmeny v odvoze triedeného odpadu Vám vopred oznámime. TERMÍN ODVOZU: SKLO 19.08.2016 16.09.2016 14.10.2016 11.11.2016 9.12.2016...

Oznam

Obec Dolná Mičiná má zámer rekonštruovať stávajúce verejné osvetlenie v počte 50 ks LED svetelnými bodmi a dobudovanie novej sústavy verejného osvetlenia cca. 5 lámp + vedenie a stĺpy. Obec Dolná Mičiná ako objednávateľ požaduje od zhotoviteľa: -...