Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.6.2018

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční : Dňa 28.6.2018 o 19.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program : Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie,...

Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce 01.06.2018 (2)

Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce 01.06.2018

Zber elektroodpadov

Obecný úrad Dolná Mičiná Vám oznamuje, že uskutoční zber všetkých kategórií elektroodpadov v zmysle Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zber sa uskutoční od 14.5.2018 – 27.5.2018, pred požiarnou zbrojnicou pri...

MDD 2018

Obecný úrad Dolná Mičiná pozýva všetky detičky pri príležitosti MDD na bábkové predstavenie KOCÚR V ČIŽMÁCH. Predstavenie sa uskutoční dňa 3.6.2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Dolná Mičiná. Pozvánka vo formáte PDF: Pozvánka na...

Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.4.2018

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční : Dňa 16.4.2018 o 19.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program : Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie,...

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Vážení občania, v priloženom súbore si môžete pozrieť harmonogram zberu odpadu v našej obci v roku 2018. Súbor vo formáte PDF: Harmonogram zberu odpadu v roku 2018