Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  info@dolnamcina.sk

Osoby určené  na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie:

Satinová Jana

Petrnáková Magdaléna

  

tel.: 048/4192202

mobil: 0907536316