MDD 2017

Obecný úrad Dolná Mičiná Vás pozýva na MDD
KEDY: 4.6.2017  o 13.00 hod.
KDE: Multifunkčné ihrisko pri kultúrnom dome
PROGRAM:
13.00 – Skákací hrad, hry na ihrisku pre malé deti
14.00 – Futbalový zápas pre väčšie deti /MIX dievčatá a chlapci/ 2x 15 min.
14.30 – Občerstvenie
15.00 – 16.00 Divadlo pre deti „ROZUM A ŠŤASTIE“

Pozvánka vo formáte PDF: Pozvánka na MDD 2017