Kategória: Pozvánky

Futbalový miniturnaj

Obec Dolná Mičiná Vás pozýva na futbalový miniturnaj o pohár mikroregiónu Severné Podpoľanie, ktorý sa uskutoční dňa 12. mája 2018 na multifunkčnom ihrisku Dolná Mičiná. Bližšie informácie si môžete prečítať na priloženom plagáte.

Výstava poľovníckych trofejí

Obec Dolná Mičiná Vás pozýva na výstavu poľovníckych trofejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25. marec 2018 v kultúrnom dome obce Dolná Mičiná. Súbor vo formáte PDF: Plagát výstavy poľovníckych trofejí

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční: Dňa 29.12.2017 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program: Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Schválenie...

Mikuláš 2017

Všetky dobré detičky, pozývame dňa 10.12.2017 o 16.00 hod do kultúrneho domu na MIKULÁŠA. PROGRAM: 16.00 – MIKULÁŠSKE KINO 16.30 – PRÍCHOD MIKULÁŠA 17.30 – MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE

Pozvánka na divadelné predstavenie

Obecný úrad Dolná Mičiná Vás pozýva 4.6.2017 o 17.00 hod. na divadelné predstavenie S BROKOVNICOU NA MANŽELA Réžia: Medzibrodské kočovné divadlo Pozvánka vo formáte PDF: Pozvánka na divadelné predstavenie S brokovnicou na manžela

MDD 2017

Obecný úrad Dolná Mičiná Vás pozýva na MDD KEDY: 4.6.2017  o 13.00 hod. KDE: Multifunkčné ihrisko pri kultúrnom dome PROGRAM: 13.00 – Skákací hrad, hry na ihrisku pre malé deti 14.00 – Futbalový zápas pre...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.4.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční : Dňa 1.4.2017 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program : Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice...

Mikuláš 2016

Všetky dobré detičky, pozývame dňa 10.12.2016 o 17.00 hod do kultúrneho domu na MIKULÁŠSKU ROZPRÁVKU. PROGRAM: 17.00 – MIKULÁŠSKA ROZPRÁVKA 17.30 – ROZSVIETENIE STROMČEKA 18.00 – MIKULÁŠSKE BALÍČKY

Deň Zeme 2016

Obec Dolná Mičiná Vás pri príležitosti obecných hodov pozýva na oslavu Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2016 v kultúrnom dome v Dolnej Mičinej. Program akcie nájdete na pozvánke priloženej nižšie.