Aktuality

Pocta akademickému maliarovi Milanovi Laluhovi

DŇA 21.10.2017 SME SI UCTILI NÁŠHO VEĽKÉHO MIČINČANA, ODHALENÍM BUSTY , PAMÄTNEJ TABULE A MINIGALÉRIE AKAD. MALIARA MILANA LALUHU. TOTO VŠETKO VZNIKLO AKO POCTA TOMUTO ŽIAĽ UŽ NEŽIJÚCEMU UMELCOVI SVETOVÉHO FORMÁTU V PRIESTOROCH OBECNÉHO ÚRADU V DOLNEJ...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční: Dňa 29.12.2017 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program: Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Schválenie...

Mikuláš 2017

Všetky dobré detičky, pozývame dňa 10.12.2017 o 16.00 hod do kultúrneho domu na MIKULÁŠA. PROGRAM: 16.00 – MIKULÁŠSKE KINO 16.30 – PRÍCHOD MIKULÁŠA 17.30 – MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE

Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.2017

Vážení občania, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny. Presné informácie o obmedzení distribúcie elektriny nájdete v...

Zoznam registrovaných kandidátov

Vážení občania, v priloženom súbore si môžete pozrieť zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov. Súbor vo formáte PDF: Zoznam registrovaných kandidátov

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.2017

Vážení občania, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny. Presné informácie o obmedzení distribúcie elektriny nájdete v...