Aktuality

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Vážení občania, v priloženom súbore si môžete pozrieť harmonogram zberu odpadu v našej obci v roku 2018. Súbor vo formáte PDF: Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Futbalový miniturnaj

Obec Dolná Mičiná Vás pozýva na futbalový miniturnaj o pohár mikroregiónu Severné Podpoľanie, ktorý sa uskutoční dňa 12. mája 2018 na multifunkčnom ihrisku Dolná Mičiná. Bližšie informácie si môžete prečítať na priloženom plagáte.

Výstava poľovníckych trofejí

Obec Dolná Mičiná Vás pozýva na výstavu poľovníckych trofejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25. marec 2018 v kultúrnom dome obce Dolná Mičiná. Súbor vo formáte PDF: Plagát výstavy poľovníckych trofejí

Pocta akademickému maliarovi Milanovi Laluhovi

DŇA 21.10.2017 SME SI UCTILI NÁŠHO VEĽKÉHO MIČINČANA, ODHALENÍM BUSTY , PAMÄTNEJ TABULE A MINIGALÉRIE AKAD. MALIARA MILANA LALUHU. TOTO VŠETKO VZNIKLO AKO POCTA TOMUTO ŽIAĽ UŽ NEŽIJÚCEMU UMELCOVI SVETOVÉHO FORMÁTU V PRIESTOROCH OBECNÉHO ÚRADU V DOLNEJ...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční: Dňa 29.12.2017 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu Program: Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Schválenie...

Mikuláš 2017

Všetky dobré detičky, pozývame dňa 10.12.2017 o 16.00 hod do kultúrneho domu na MIKULÁŠA. PROGRAM: 16.00 – MIKULÁŠSKE KINO 16.30 – PRÍCHOD MIKULÁŠA 17.30 – MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE

Zámer predaja majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer predaja majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer predaja majetku obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.2017

Vážení občania, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny. Presné informácie o obmedzení distribúcie elektriny nájdete v...